Jedna velká povídková kniha...


,,Doufám,že nikdy nenastane den,kdy...
se samo Menu rozhodne se smazat."

,,Jsem pacifistka,neuznávám násilí."
Při Bleachi: ,,Jo! Do něj,do něj! Dej mu! Zmlať ho už,sakra!"

,,Považuji se za vzorný příklad pro příští generace.
. . .
Pokud se jedná o yaoi."

Aktuálně:

Novinky povídkové knihy:


Připravuje se: 100% Playboy 4.díl (hotovo z 70%)
Možná Kahleet 6.díl -> poslední díl (možná) (hotovo z 0%)
Change me?! It never! 2.díl (hotovo z 45%)

Oznamy: Black Master se pozastavuje, protože ho přepisuju, jelikož jakožto a protože je to je moje první yaoi, který je ke všemu mnohem horší, než jsem si myslela, kýčovitější, nedomyslný a plný chyb a kravin.

Nové básničky:
Oznamy:

Pro zlepšení nálady: Anjel / Tady / Zde

Hudba:

Videa:


Puzzle týdne:Diplomy: za Sb pro Konan-chan: bude


Ginrei - Another dimension - Epizode 2

11. října 2010 v 20:58 | Akira |  Ginrei - Jiná dimenzeNěkde jinde,ale i přesto velmi blízko,se na lesní ztezce ozívali dva páry koňských kopyt.Podle jejich rychlého rytmu,bylo patrné,že jezdec spěchal.Jestli si nepospíší,možná už nebude mít šanci splnit úkol od N.W.Jméno jezce bylo Keitaro Daichi,ale říkali mu Kiro.Ve vesnici Otsuyu,kam má namířeno,se podle informací skrývá démon třídy B,který má schopnost vetřít se do myslí lidí a ovládat je.Když přijede pozdě,démon nakrade a pohltí dostatečné množství duší a stane se démonen třídy A. to už by sám nejspíš nezvládl,hlavně proto,že ještě plně neovládá moc svého magického meče.Ale byl jediný,kterého na tuto misi mohli poslat,protože démon,se kterým se má utkat,nemá svou pevnou formu.Má podobu bílého dýmu a nedá se zabít magickým mečem,tak jako všichni démoni z touto podobou.Dají se zabít pouze pomocí kouzel napsaných na speciální papírech,nebo se je pokusit zapečetit.V obou těchto věcech Kiro vyniká a proto je jediný,kdo je schopný se mu postavit.Ale kdyby se ten démon dostal na úrověň démona třídy A,získal by nejspíš i skutečné tělo a to už by bylo mnohem,mnohem těžší ho porazit.


Vyjel z lesa a spatřil před sebou obrovskou vesnici,ve které sídlila feudální rodina.Seskočil ze svého hnědáka a dál postupoval pěšky.Koně nechal volně pušťeného,měl ho velmi dobře vytrénovaného a tak se nemusel bát,že by mu utekl.Obrovskou démonickou auru cítil z prostředka vesnice - tam kde by měl stát dům rodiny feudálů - uvědomil si a zrychlil.Jeho krásný hnědák ho následoval.Kiro vyndal ze svého opasku svůj magický meč a aktivoval ho.Tenká černá rulička ze začala zvetšovat,prodlužovat a ohýbat se,až Kiro nakonec držel ve své levé ruce metr dlouhý,krasně zdobený černý luk.Nahromadil svou duševní energii a sformoval ji do tvaru dlouhého šípu,který se posléze zhmotnil a měl teď stejnou barvu jako luk.Nikde neviděl žádné lidi a i to ticho se mu zdálo divné.Postupoval pomalu,kdykoliv připraven ke svému šípu připevnit kouzlo a vystřelit.Dosud ho tam nedal,protože existovala možnost,že démon v tuto chvíli ovládá něčí tělo a kdyby se ho pokusil zabít takhle,zabil by pouze toho,koho démon využil jako svého hostitele.Pomalu se blížil ke středu vesnice.Všude panovalo mrtvé ticho.Kirův kůň se začal neklidně ošívat.,,Taky to cítíš,viď Hiroshi?Ten vražedný záměr." řekl tiše svému hnědákovi a konejšivě ho poplácal po pleci.,,Počkej na mě tady."přikázal mu Kiro a neslyšně zmizel mezi stíny domů.Během několika vteřin stál před domem,ke kterému směřoval.,,Místní feudální princezna byla prý velmi krásná,co se s ní a se všemi lidmi asi stalo?Přišel jsem snad totálně pozdě?" ptal se sebe v duchu.Síla vražedného úmyslu se neskutečně rychle přiblížila.Rychle se rozhledl kolem sebe,ale nikoho a ani nic podezřelého neviděl.V tom se kolem něj mihlo něco barevného a škráblo ho do levé paže.Bolestě zasyčel,otočil se a spatřil démona,který vypadal na démona třídy A.Ale něco na něm bylo jinak.Kiro z něho cítil dvě démonické aury a hodně slabou lidskou duševní energii.Hned mu došlo,o co asi jde - není to démon,ale polodémon a je posedlí jiným démonem - démonem třídy B,kterého tak dlouho hledal.Znovu se ně něj podíval a až teď si všiml,že polodémon je dívka.Její uši a ocas zářili všemi možnými barvami a její oči rudě žhnuly a celkově pusobili dojmem,že před tím byli jiné.Na tuhle situaci byl připraven také.Jestli tu dívku nechtěl zabít,musel démona z jejího těla vyhnat.Založili šíp do tetivy luku,zamířil a vystřelil,ale obrovskou rychlostí se mu vyhnula a přiběhla k němu.Než stihl cokoliv udělat,sekla ho svými drápy do hrudi.Sykl bolestí.Způsobená rána byla docela hluboká,ale naštěstí ne smrtelná.Vypadalo to,že si s ním chce démon chvíli pohrávat,než ho zabije a pohltí jeho duši.Navzdory svému zranění Kiro založil nově vytvořený šíp a zamířil,ale nakonec nevystřelil.Od západu se k němu a k ovládané démonní dívce totiž blížilo malé ozbrojené vojsko,celkově asi o padesáti vojácích.Zatvářil se zmateně.Co chtěli udělat?Chtěli démona zlikvidovat sami?Něco takového nezvládnou magické zbraně,natož ty obyčejné vytvořené lidmi!Zhrozil se,jestli se přiblíží,všichni zemřou.Vyběhl jejich směrem,aby je varoval.,,Nedá se zabít?Nesmysl!Každý démon se dá zabít!" prohlásil velitel vojska,když se mu Keitaro pokusil vysvětlit situaci.Chtěl se o to pokusit znovu,ale velitel ho už neposlouchal.Navedl vojáky směrem k dívce a vyrazil.Kirovi nezbývalo nic jiného,než se otočit a dívat se na ten masakr,co následoval.Vojáci se k ní blížili,ale ona stála pořád na tom stejném místě a sledovala je pořád stejným klidným pohledem - pohledem věštícím smrt.Chtěl tomu ještě zkusit zabránit a tak vytáhl ze své brašny,kterou měl přivázanou k levé noze,kouzlo,které připevnil k šípu.Jestli je chtěl zachránit musel obětovat tu dívku a zničit ji kouzlem i s démonem.Nátáhl šíp a znovu usykl bolestí.Zranění,které utržil,nepřestávalo krvácet a spíše se ještě zhoršovalo.Ze předu měl svůj světle šedý plášť už celý nasáklí krví.Přemohl se a znovu šíp natáhl a zeměřil.Jenže mu bylo snad osudem vystřelit dnes jen jednou.,,Né!Nestřílej na setřičku!" zakřičel hlas malého dítěte.Malá,sotva pětiletá holčička k němu doběhla a se slzami v očích se mu zavěsila na ruku,ve které třímal luk.,,Proč?Znáš jí snad?" zeptal udiveně se,ale ruku s lukem přeci jen sklonil.Holčička přikývla.,,Sestřička je moc hodná,už nám jednou pomohla a slíbila mi,že mě vezme sebou,když všichni umřeli." vzlykla a dál na něho upírala prosebný a smutný pohled.Směrem od polodémonky se ozval bolestný řev na kousky trhaných mužů.,,Jak se jmenuješ?" zeptal se jí a natočil ji tak,aby to neviděla.,,Natsumi" zašeptala,ale i přesto ji slyšel.,,Tak dobře Natsumi,slibuju ti,že tvé kamarádce nic neudělám,ale teď odtud ryhle zmiz a někde se schovej,rozumíš?" řekl a čekal na její reakci.Natsumi jenom přikývla a už jí nebylo.,,Fajn,teď jsem tomu důvěřivýmu díteti slíbil něco,co nejspíš nemůžu splnit.Jsem blb,co teď?" řekl si nahlas a sňal ze šípu kouzlo.Bezmocně se díval,jak démon ovládající tělo dívky,pomocí jejích drápů rozdrásává tělo velitele a poslední vojaci se dávají na útěk ve snaze zachránit si život.Ale nedostali šanci na únik.Byli sraženi k zemi démonickou aurou,kterou démon vypustil ven a posléze je všechny dobyl drápy.Těla všech vojáků začala zářit a začali z nich vycházet mrtvé duše.Všechny, přitahovány démonovou aurou,vešli do jejího těla a mrtvý vojáci okolo se rozpadli na prach.Polodémonka se podívala na něj.Zbyl tady sám a neměl kam utéct.Musel zkusit to,o co se pokoušel prve.To byla jeho poslední záchrana.Zamířil a vystřelil šíp.Opět uhnula a octnula se za ním,ale přesně na tohle on čekal.Nečekaně se otočil a vrazil jí do břicha rychle vytvořený šíp.Zapotácela se a ustoupila o krok zpátky.Nemeškal,napjal tětivu z dalším šípem a střelil.Nestihla uhnou a šíp se jí zabodl do levé paže.Snažil se mířit tak,aby jí způsobil co nejmenší zranění a aby vyhnal démona pryč z jejího těla.,,Ty blázne,chceš jí zabít?!." vykřikla její ústa,jenže hlas nepatřil mladé démonní dívce,nýbrž několik tisíc let žijícímu démonovi.Na to Keitaro čekal.,,Ne,jen tě dostanu z jejího těla." prohlásil sebevědomě.,,A jak,to chceš udělat?Víš moc dobře,že magickou zbraní mě zabít nemůžeš,nebo snad ne?" řekl výsměšně.,,Myslíš,že bych to zkoušel kdybych věděl,že by to nemělo cenu?" odpověděl Kiro.,,Co já vím,nikdy jsem nechápal lidskou mysl" řekl.,,Šípy,které tvořím ze své duševní energie jsou speciální šípy,které tě v jejím těle brzy zapečetí a zničí,jestli z ní hned nevypadneš.Jediné co jí způsobím bude pár vnějších zranění." lhal dál s klidným výrazem a napnul luk s dalším šípem.,,Blafuješ." štěkl démon.,,Tím bych si nebyl tak jistý.Klidně si v ní zůstaň a za chvíli se o pravdě mých slov přesvědčíš sám."řekl chladně Kiro a opět vystřelil.Démon nestihl uhnout,protože moc dlouho přemýšlel nad jeho slovy a šíp zaregistroval pozdě a dívce projel pravým stehnem.,,Jsi šílenec." sykl naštvaně,ale v jeho hlase byli znět obavy.,,Když myslíš." pokračil rameny Kiro a znovu vystřelil.


V tom z těla polodémonky začal vycházet bílí dým a jedno její oko zčernalo.Zakřičela bolestí a trhla sebou v návalu bolesti,když jí Kirův šíp projel pravou rukou.Démon už kompletně opustil její tělo a její druhé oko získalo též svou skutečnou barvu.Chystal se uniknout,ale Keitaro už byl na něj připravený.Bleskově obtočil kouzlo,které dosud pevně držel v pravé dlani,kolem šípu a vystřelil.A trefil se.Démon zmodral a se strašlivým zařváním se rozplynul.Kiro si oddychl,konečně to měl za sebou.Ohlédl se na dívku,která se sesula na kolena a zírala do země.Dopotácel se k ní a začal jí z těla vytahávat šípy a rány hned obvazovat,posledním obvazem co u sebe měl,,Omlouvám se,ale jinak to nešlo.Jsi v pořádku?" zeptal se jí.,,Proč.......................proč jsi ho nezabil společně se mnou?Ti lidé nemuseli zemřít."řekla místo odpovědi a dál zírala do země.,,Já to taky měl původně v plánu."přiznal a ona se na něj podívala.,,Ale přiběhlo nějaký děcko a přemluvilo mě ať to nedělám.Příšerně jsem vyměknul.Tohle se N.W líbit nebude........." řekl pochmurně.,,Natsumi?" vykřikla.,,Kde je?Je v pořádku?" starala se zneklidněně.,,Uklidni se,poslal jsem jí se schovat.Je naprosto v pořádku."klidnil ji a ona si ulehčeně oddychla.,,Děkuju ti.........a co ty?Jsi v pořádku?To zranění vypadá strašně." řekla když mu rozepla plášť.,,To nic není." řekl a snažil se mluvit lhostejně ikdyž očividně trpěl.,,Nelži,poznám když někdo trpí." řekla vyhrnula si rukáv na pravé ruce.Zatvářil se udivěně.,,Co chceš dělat?" zaptal se zvadavě.,,Ošetřit ti to,jak jinak."ušklíbla se a vytáhla malou dýků o délce patnácti centimetrů zpod obvazu na pravé ruce.,,P.....počkej jak mi to chceš ošetřit magickou zbraní?Vždyť mě tím akorát zabiješ!" křikl lehce šokovaně a projistotu se od ní odtáhl.,,To těžko,touhle zbraní nemůžu nikoho zabít,víš?" řekla a zamumlala něco,čemu Keitaro nerozuměl.Dýka se začala zvetšovat a chytat růžovou barvu.V plné aktivované podobě měla délků 75 centimetrů se světle růžovou čepelí a s rukojetí vykládané zářivými zelenými drahokamy.Byla to opravdu krásná zbraň.Přiložila mu ji na ránu a ta se okamžitě začala hojit.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Lola Lola | Web | 3. listopadu 2011 v 16:11 | Reagovat

boze  :D .. nechceš napsat knihu? A mimochodem kiro znamená myslím v Japonštině zabiják? Hmmm... mám pocit, že jo ale nevím to určitě :-)

2 Lola Lola | Web | 3. listopadu 2011 v 22:10 | Reagovat

ok ,ok, promin Kiro nezabíjej mě :D  :D a kdys se mi neco fakt libi nebo mam připominky tak se vždycky ozvu.. :-D u všech nj vlastnost, kterou neovládám.. a až tohle vijde chci autograaam a budu faninka :-D :-D zatím dobrou xD xP

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.